Catalog RéSERVE 1000 ra mắt 2018 – 2020.5
Có mã RE-7301 đến RE-8294 hiện đang rất thịnh hành tại Việt Nam.